การใช้งาน KBX ด้วย Arduino

การใช้งาน KBX บน Arduino IDE

KBX รองรับการเขียนโปรแกรมที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเขียนด้วย Block Programing ที่ทำให้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายดาย หรือ Code Programing ที่รอบรับหลายภาษาสามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น