การใช้งาน KBXIO กับ Switch


ใช้ขา IO1 – IO13 ได้ทั้งหมดเลยครับ

การใช้งาน INPUT นั้น มีอยู่ 2 block ที่ต้องทำความเข้าใจ

อยากให้ขาไหน IO ไหนเป็น INPUT ก็ใช้ block นี้เลยครับ

block นี้เป็น block ที่ใช้ในการอ่านค่าจาก IO1 – IO13 หลังจาก ใช้ block setup เสร็จแล้ว

ต่อไปเป็นตัวอย่างการต่อใช้งาน ตามรูปดั่งต่อไปนี้

หลังจากต่อวงจรเสร็จ ก็มาต่อ block กันเลยตามรูปครับ

หลังจากต่อ block เสร็จก็ลองรับโปรแกรมได้เลยครับ

6 thoughts on “การใช้งาน KBXIO กับ Switch”

  1. Pingback: tinder isnt working

  2. Pingback: free biracial dating sites

  3. Pingback: lovoo löschen account

  4. Pingback: list of all free dating sites in the world

  5. Pingback: best no bullshit adult dating sites

  6. Pingback: keto diet plans

Comments are closed.