การใช้งาน KBXIO กับ PWM


PWM ใน KBXIO มีให้ใช้ 3 ช่อง PWM1 PWM2 และ PWM3

block ที่ใช้งาน มีอยู่ 2 block

block setup ต้องเอาไปใส่ใน Setup เท่านั้นแต่ก็ต้อง setup ก่อนใช้งาน

block นี้เป็น block ที่ใช้ในการส่ง duty cycle ไปยัง PWM1 – PWM3 ส่วน duty cycle ปรับตรงค่า value สามารถปรับตั้งแต่ 0 – 200(0 คือ duty cycle 0% และ 200 คือ duty cycle 100%)

ต่อไปจะเป็นตัวอย่าง ต่อวงจรตามรูปเลยครับ

หลังจากต่อเสร็จ ก็มาต่อ block ตามรูปเลยครับ

หลังจากต่อเสร็จ ก็รันโปรแกรมได้เลย

1 thought on “การใช้งาน KBXIO กับ PWM”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น