การใช้งาน IoT (Internet of Things) บน KBX ตอนที่ 2


Blynk application

การทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า Internet of Thing นั้น หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยาก แต่ ณ ปัจจุบันนี้ เราสามารถทำอุปกรณ์ IoT ง่าย ๆ เพียงลากบล็อกไม่กี่นาที ก็สามารถทำได้แล้ว Blynk Application เป็นพระเอกของบทความนี้ โดย Blynk รองรับการเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และรองรับการทำงานบน IOS และ Android โดยการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น Blynk จะเชื่อมต่ออยู่กับ Blynk server ซึ่งจะใช้ Token ในการแยกแยะอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ ซึ่งการขอ Token จะได้เมื่อตอนที่ Register เข้าแอพพลิเคชั่นนั่นเอง
#หมายเหตุ บทความนี้จะไม่สอนวิธีการสมัคร หรือติดตั้ง Blynk Application


บล็อกสำหรับใช้งาน Blynk

บล็อกสำหรับเชื่อม Blynk
การใช้งานจะต้องกรอก token ที่ได้จาก Bylnk Application กรณีใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Blynk จะกรอกแค่ token

กรณีใช้เซิร์ฟเวอร์ที่สร้างขึ้นเอง จะต้องกรอก token และกรอกรหัสที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ

บล็อกสำหรับเชื่อม Blynk แบบ private

บล็อกวนรอบการทำงาน

บล็อกรับข้อมูลจาก Virtual Pin

บล็อกรับข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็ม

บล็อกรับข้อมูลแบบตัวเลขทศนิยม

บล็อกรับข้อมูลแบบตัวหนังสือ

บล็อกส่งข้อมูลไปยัง Virtual Pin

บล็อกเรียกอ่านข้อมูล Virtual Pin


การใช้งาน Blynk ร่วมกับบอร์ด KBX

1) เลือกเมนู Plugin Manager ดาวน์โหลด Plugin Blynk

2) เมื่อติดตั้งเสร็จ จะปรากฏโปรแกรมตัวอย่างในเมนู Example & Tutorials

3) ลากบล็อกโปรแกรมดังภาพ

4) อัพโหลด สังเกตการทำงาน


การตั้งค่าในแอพพลิเคชั่น Blynk จะตั้งค่าดังนี้
1) Widget Labeled Value กำหนดให้เป็น V3 แสดงค่าอุณหภูมิ
2) Widget Labeled Value กำหนดให้เป็น V2 แสดงค่าความชิ้นสัมพัทธ์
3) Widget Gauge กำหนดให้เป็น V0 แสดงค่าความสว่างที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์
4) Widget Button กำหนดให้เป็น V1 ส่งข้อมูล 0–1 ไปยังบอร์ดเพื่อเปิด-ปิดไฟ


คลิกชมวิดีโอการใช้งาน Blynk