เกมเล่นโน๊ตดนตรีด้วย Touch Screenลากบล็อกโปรแกรมเพื่อวาดภาพโน๊ตดนตรีบนหน้าจอสี TFT

ผลลัพทธ์เมื่ออัพโหลดโปรแกรม

ลากบล็อกอ่านค่าจาก Touch Screen

วาดบล็อกเงื่อนไข เมื่อมีการกดที่ตำแหน่ง X มากกว่า 0 และที่ตำแหน่ง X น้อยกว่า 107 ให้เล่นเสียงโน๊ต C

วาดบล็อกโปรแกรมทั้งหมด


วิดีโอโปรแกรมเกมเล่นโน๊ตดนตรีด้วย Touch Screen

5 thoughts on “เกมเล่นโน๊ตดนตรีด้วย Touch Screen”

  1. Pingback: most successful tinder profiles

  2. Pingback: lovoo konto wiederherstellen

  3. Pingback: new free dating sites in usa

  4. Pingback: online dating free no charge

  5. Pingback: adult dating singles sleepover

Comments are closed.