เกมเล่นโน๊ตดนตรีด้วย Touch Screenลากบล็อกโปรแกรมเพื่อวาดภาพโน๊ตดนตรีบนหน้าจอสี TFT

ผลลัพทธ์เมื่ออัพโหลดโปรแกรม

ลากบล็อกอ่านค่าจาก Touch Screen

วาดบล็อกเงื่อนไข เมื่อมีการกดที่ตำแหน่ง X มากกว่า 0 และที่ตำแหน่ง X น้อยกว่า 107 ให้เล่นเสียงโน๊ต C

วาดบล็อกโปรแกรมทั้งหมด


วิดีโอโปรแกรมเกมเล่นโน๊ตดนตรีด้วย Touch Screen