มาทำ เกมฝึกพิมพ์สัมผัส กันเถอะ!


เปิดตัวอย่าง 05-KBXIO –> 01-TypingGame

อัพโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด และเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับ KBX-IO

มาเล่นเกมฝึกพิมพ์สัมผัสกันเถอะ !