การใช้งาน SDCard บน KBX


บล็อกสำหรับบันทึกข้อมูลไปยัง Micro SD Card

บล็อกเรียกใช้งาน sd card

บล็อกแสดงชนิดของการ์ด

บล็อกแสดงขนาดทั้งหมดของการ์ด

บล็อกแสดงพื้นที่ว่าง

บล็อกแสดงพื้นที่ที่ถูกใช้งาน

บล็อกเขียนข้อมูลไฟล์ .txt

บล็อกแทรกข้อมูลไฟล์ .txt
การทำงานของบล็อกนี้จะแตกต่างจาก Write เนื่องจะไม่เขียนไฟล์ทับ แต่จะไปเพิ่มต่อจากข้อมูลเดิมที่ถูกเขียนลงไปก่อนหน้านี้

บล็อกแทรกข้อมูลไฟล์ .csv
การทำงานของบล็อกนี้จะเป็นการเขียนข้อมูลไฟล์ตาราง หรือแบบ Excell ซึ่งสามารถบันทึกข้อความ และตัวเลขได้


example 1 : กดปุ่มเพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิปัจจุบันลง SD Card

5 thoughts on “การใช้งาน SDCard บน KBX”

  1. Pingback: fake facebook for tinder

  2. Pingback: lovoo passwort vergessen email kommt nicht an

  3. Pingback: find hidden dating profiles free

  4. Pingback: live dating site free

  5. Pingback: pros and cons of on line dating sites for over 50 adult

Comments are closed.