การใช้งาน Keyboard และ Joy Stick


การใช้งาน Keyboard และ Joy Stick ต้องรัน block ตามรูปต่อไปนี้ก่อน

ต้องรับ block ตัวนี้ก่อน

ต่อไปถ้าเราต่อ Keyboard เข้ากับ kbxio ก็จะมี block 2 ตัวที่ต้องรู้จัก ดังต่อไปนี้

2ัตัวนี้เอาใว้แสดงผล เวลากดปุ่มที่ Keyboard มีอยู่2ค่าเพราะถ้าเวลากด 2 ปุ่มพร้อมๆกัน

ต่อไปไปดูคำสั่งของ Joy Stick กัน

จากรูปเป็นคำสั่งหรือ block ทั้งหมดของ Joy Stick

คือค่าของ Stick ซ้าย แกน x

คือค่าของ Stick ซ้าย แกน y

คือค่าของ Stick ขวา แกน x


คือค่าของ Stick ขวา แกน y

คือค่าของ ปุ่ม X

คือค่าของ ปุ่ม Y

คือค่าของ ปุ่ม A

คือค่าของ ปุ่ม B

คือค่าของ ปุ่ม SELECT

คือค่าของ ปุ่ม START

คือค่าของ ปุ่ม Paddle จะส่ง R1 R2 L1 และ L2 ออกมา


3 thoughts on “การใช้งาน Keyboard และ Joy Stick”

  1. Pingback: good tinder starting lines

  2. Pingback: free china dating site 100% free

  3. Pingback: play anime dating games online for free

Comments are closed.