การใช้งาน KBXIO กับ LED


การใช้งาน kbxio นั้นจริงๆ ใช้งานก็แค่ 3 block เท่านั้น

สิ่งที่ต้องใช้

1 KBX

2 KBXIO

3 LED 13 ดวง

4 Resistors 220 ohm

พอได้ของครบแล้ว

ต่อไปเริ่มต้นขั้นตอนที่ 1 ต่อวงจรตามรูป ดังต่อไปนี้

หลังจากต่อวงวรเสร็จ มาต่อ block โปรแกรม กัน ตามรูปครับ

มันก็จะยาวๆๆหน่อยนะครับ หลังจาก ต่อ block โปรแกรมเสร็จ ก็อับโหลดโปรแกรมได้เลยครับ

เราก็จะได้โปรแกรมไฟวิ่ง ทีละ 1 ดวงมาครับ

สุดทายนี้ผมจะมาอธิบาย block ที่เราได้ใช้ไปทั้งหมดนะครับ

block ตัวนี้เป็น block กำหนดว่า IO12 เป็น OUTPUT

สามารถกำหมดได้ 2 จุด คือ

จุดที่ 1 IO12 สามารถเปลียนแปลงได้ ก็จะมีให้เลือกตั่งแต่ IO0 – IO12

จุดที่ 2 เป็นโหมด เลือกได้ 2 แบบ เป็น OUTPUT หรือ INPUT ได้เท่านั้น

  • OUTPUT คือ การแสดงผม แบบ ลอจิก เท่านั้น ส่วนมากต่อกับ LED
  • INPUT คือ การรับข้อมูล แบบ ลอจิก เท่านั้น ส่วนมากต่อใช้งานกับ สวิตว์

block ตัวนี้เป็น block กำหนดว่า IO12 ให้เป็น ลอจิก “1” หรือ High

สามารถกำหมดได้ 2 จุด คือ

จุดที่ 1 IO12 สามารถเปลียนแปลงได้ ก็จะมีให้เลือกตั่งแต่ IO0 – IO12

จุดที่ 2 เป็นโหมด เลือกได้ 2 แบบ เป็น On หรือ Off ได้เท่านั้น

  • On คือ ส่ง ลอจิก “1” ไปที่ จุดที่ 1(ถ้าต่อกับ LED หลอดจะมีไฟติด)
  • Off คือ ส่ง ลอจิก “0” ไปที่ จุดที่ 1(ถ้าต่อกับ LED หลอดจะมีไฟดับ)

block ตัวนี้เป็น block delay หรือ การหยุดการทำงาน ตามตัวเลขที่เรากำโหนด มีหน่วยเป็น mS(มิลิวินาที)

และสุดทายนี้ ถ้าผมเขียนผิดก็ขอโทษด้วย

4 thoughts on “การใช้งาน KBXIO กับ LED”

  1. Pingback: http://tinderentrar.com

  2. Pingback: poly dating sites free

  3. Pingback: free online dating simulators

  4. Pingback: keto creamer

Comments are closed.