การใช้งาน Buzzer และ Speaker


การใช้งานบล็อก Buzzer

บัซเซอร์ของบอร์ด KBX จะเชื่อมต่อกับขา 13 ของบอร์ด KidBright โดยบล็อกการใช้งานมีดังต่อไปนี้

บล็อกเรียกใช้งานบัซเซอร์

บล็อกเล่นเสียงโน๊ตดนตรี

บล็อกตัวอย่างเสียงโน๊ตดนตรี

บล็อกเล่นเสียงเพลง

บล็อกตัวอย่างเพลงด้วยโน๊ตดนตรี


การใช้งานบล็อก Speaker

บล็อกตั้งค่าความดังของลำโพง

บล็อกแสดงค่าความดังที่ตั้งค่าไว้

บล็อกตัวอย่างเสียงพูด

บล็อกเล่นเสียงพูดแบบตัวหนังสือ

บล็อกเล่นเสียงพูดแบบตัวเลข

บล็อกตัวอย่างเสียงโน๊ตดนตรี

บล็อกเล่นเสียงโน๊ตดนตรี


Example 1 : เล่นเสียงโน๊ตดนตรีด้วยบัซเซอร์

Example 2 : เล่นเสียงเพลงด้วยบัซเซอร์

Example 3 : เล่นเสียงพูดด้วยลำโพง

Example 4 : แจ้งอุณหภูมิด้วยเสียงพูดผ่านลำโพง