การใช้งานจอสัมผัส Touch Screen


บล็อกใช้งานจอสัมผัส

บล็อกเรียกใช้งาน Touch screen

บล็อกตรวจสอบการกดหน้าจอ
หากมีการกดหน้าจอเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ โปรแกรมภายในบล็อกจึงจะทำงาน

บล็อกแสดงค่าตำแหน่งกดในแกน X

บล็อกแสดงค่าตำแหน่งกดในแกน Y

บล็อกแสดงแรงกดในแกน Z


example 1 : ทดสอบจอสัมผัส

example 2 : สร้างเกมเล่นเสียงดนตรี


7 thoughts on “การใช้งานจอสัมผัส Touch Screen”

  1. Pingback: how good is tinder

  2. Pingback: totally free dating sites for men

  3. Pingback: xhamster free adult dating

  4. Pingback: average price of tadalafil

  5. Pingback: azithromycin 250mg tablets

  6. Pingback: covid 19 hydroxychloroquine

  7. Pingback: effectiveness of hydroxychloroquine

Comments are closed.