การอ่านค่า Analog ด้วย KBX.IO


Analog ของ KBX.IO นั้น รับแรงดันตั้งแต่ 0V – 3.3V เท่านั้นนะครับ ถ้ามากกว่านี้ รับได้แต่ค่าจะไม่มีการเปลียนแปลง ดังไม่ควรใช้แรงดันที่มากกว่า 3.3V ต่อให้นะครับ

ในการอ่านค่า ใช้ block ดังต่อไปนี้ครับ

จากรูป มี ADC1 และ ADC2 มีให้ 2 ขาใช้งานนะครับ เลือกให้ได้เลยครับ

ต่อไปนี้ผมก็จะมีตัวอย่างให้ดู ผมจะทำตัวอย่างวัดผลังงานของแบตเตอรี่ เอาเป็นถ่าน AA 4 ก้อน ต่ออนุกรมก็แล้วกันนะครับ

ก่อนอื่นเลยก็ต่อวงจรตามรูปเลยครับ

หลังจากต่อเสร็จ ก็มาต่อ block ตามรูปต่อไปนี้เลยครับ

พอต่อ block เสร็จลองรันโปรแกรมดูครับ แล้วเปิด serial monitor หรือถ้าหาไม่เจอคลิกตามรูปต่อไปนี้ครับ

กด connect ด้วยนะครับ

3 thoughts on “การอ่านค่า Analog ด้วย KBX.IO”

  1. Pingback: naked tinder photos

  2. Pingback: free christian dating over 50

  3. Pingback: dating simulator games free

Comments are closed.